Artur Stroka

Prezes Zarządu

Adam Rzepski

Z-ca Prezesa Zarządu

Przemysław Granieczny

Z-ca Prezesa Zarządu