Misja firmy

Zarządzanie i udostępnianie linii kolejowych na swoim obszarze działania.

Stawiamy sobie za cel dostarczać usługi wysokiej jakości w zakresie udostępniania linii kolejowych pozostających pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. i prowadzenia ruchu kolejowego zaspokajając potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Polityka Jakości

Najważniejszym kryterium oceny naszej działalności jest zadowolenie naszych klientów.
Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie dostarczanych usług udostępniania linii kolejowych poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.
Szczególne znaczenie w naszej działalności ma:

Polityka jakości stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz stawiania i realizacji celów.
Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Naszym klientom stawiamy do dyspozycji wysokie umiejętności naszych pracowników, dobrą organizację techniczną, terminową realizację zadań, uczciwość i etykę zawodową oraz operatywność i przestrzeganie prawa.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Kolejowej sp. z o.o. zapewnia, że świadczone przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów.

Funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009 jest nieustannie doskonalony.