Przewodniczący RN - Jan Sas

Z-ca Przewodniczącego RNKarol Trzoński

Członek RN -  Andrzej Kinasiewicz

Członek RN - Tadeusz Sławik