Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Media

Artykuł

2018-12-10

Z pasją do kolei ........

Z okazji Mikołajek, w dniu 06.12.2018 roku nastawnię PG w Pawłowicach Górniczych odwiedził wyjątkowy gość – 10 letni Rafał. Uczeń IV klasy szkoły podstawowej wykazał się niezwykłym entuzjazmem oraz wiedzą na tematy kolejowe. Zadawał bardzo wiele nurtujących go pytań a pracownicy JSK starali się wszystko mu wyjaśnić.

Wierzymy, że jego pasja do kolei nie przeminie, a Rafał za kilka lat będzie uczniem szkoły o profilu kolejowym, a później naszym pracownikiem.

Ze względu na likwidację szkolnictwa na poziomie zawodowym, technikum i wyższym o specjalizacji kolejowej, dużym problemem jest coraz bardziej odczuwalny brak wykwalifikowanej kadry.

Dlatego Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. podejmuje wiele działań mających zachęcić młodzież do nauki o profilu kolejowym.

 

  

 

 

 

Pomiędzy JSK Sp. z o.o., Prezydentem Miasta Jastrzębie- Zdrój i Zespołem Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada
w Jastrzębiu - Zdroju zawarte zostało porozumienie w sprawie utworzenia klas o profilach:

- Technik organizacji ruchu kolejowego

- Technik Automatyki urządzeń srk

- Monter nawierzchni kolejowej – profil na poziomie zasadniczym.

Projekt współpracy ze szkołą ma na celu wykształcenie i pozyskanie kadry o profilu  kolejowym,
w specjalizacjach, które są niezbędne dla zarządców infrastruktury.