Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Media

Artykuł

2018-04-24

Postępowanie przetargowe

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg nieograniczony na:

„PRZEPROWADZENIE BADAŃ ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA LATA 2018-2020 WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM PISEMNYCH SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DLA PODMIOTÓW”:

 ·         Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.,

·         Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.,

·         Advicom Sp. z o.o.,

·         JSW INNOWACJE S.A.,

·         Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o.,

·         Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.,

·         JSU Sp. z o.o.,

·         JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,

·         JSW Ochrona Sp. z o.o.,

·         BTS Sp. z o.o.,

·         ZREM-BUD Sp. z o.o.,

·         CARBOTRANS Sp. z o.o.

Szczegóły w zakładce: https://www.jsk.pl/przetargi/przetarg/article/przeprowadzenie-badan-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-lata-2018-2020-wraz-ze-sporzadzeniem/