Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Kontakt

Zarząd

Dział, sekcja Imię i nazwisko Nr tel. zew. Nr tel. wew. Nr tel. kom. E-mail
Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki Artur Stroka 32 475 95 80
Z-ca Prezesa Zarządu - Dyrektor Ekonomiczny Adam Rzepski 32 475 95 80
Z-ca Prezesa Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju i Zarządzania Mieniem Przemysław Granieczny 32 475 95 80
Sekretariat Monika Dziwoki 32 475 95 80
32 476 43 12
32 476 24 58
10