Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 
eDysk | 
Poczta
 | 
Grupa

Kontakt

Zarząd

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki

Beata Grabowska - Bujna   
tel. 32 475 95 80
bbujna@remove-this.jsk.pl

Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor Infrastruktury
Władysław Białończyk
tel. 32 475 95 80
wbialonczyk@remove-this.jsk.pl

Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju i Przygotowania Produkcji
Przemysław Granieczny
tel. 32 475 95 80
pgranieczny@remove-this.jsk.pl

Sekretariat
Monika Dziwoki
tel. 32 475 95 80
tel. 32 476 43 12
tel. 32 476 24 58  
tel. wew. 30
jsk@remove-this.jsk.pl