Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Kontakt

Zarząd

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Artur Stroka   
tel. 32 475 95 80
arstroka@remove-this.jsk.pl

 Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Adam Rzepski

tel. 32 475 95 80
arzepski@remove-this.jsk.pl

Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju i Przygotowania Produkcji
Przemysław Granieczny
tel. 32 475 95 80
pgranieczny@remove-this.jsk.pl

Sekretariat
Monika Dziwoki
tel. 32 475 95 80
tel. 32 476 43 12
tel. 32 476 24 58  
tel. wew. 30
jsk@remove-this.jsk.pl