Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 
eDysk | 
Poczta
 | 
Grupa

Firma

Zarząd

Beata Grabowska - Bujna

Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Władysław Białończyk

Z-ca Prezesa Zarządu, Dyrektor Infrastruktury

Przemysław Granieczny

Z-ca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Przygotowania Produkcji