Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Firma
FirmaStawiamy na jakość
Do druku

Stawiamy na jakość

Misja firmy

Zarządzanie i udostępnianie linii kolejowych na swoim obszarze działania.

Stawiamy sobie za cel dostarczać usługi wysokiej jakości w zakresie udostępniania linii kolejowych pozostających pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. i prowadzenia ruchu kolejowego zaspokajając potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Polityka Jakości

Najważniejszym kryterium oceny naszej działalności jest zadowolenie naszych klientów.
Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie dostarczanych usług udostępniania linii kolejowych poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.
Szczególne znaczenie w naszej działalności ma:

  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskiwanie całkowitej zgodności jakości świadczonych usług
    z wymaganiami klientów,
  • nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług,
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy
    w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
  • doskonalenie potencjału ludzkiego.

Polityka jakości stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz stawiania i realizacji celów.
Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Naszym klientom stawiamy do dyspozycji wysokie umiejętności naszych pracowników, dobrą organizację techniczną, terminową realizację zadań, uczciwość i etykę zawodową oraz operatywność i przestrzeganie prawa.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Kolejowej sp. z o.o. zapewnia, że świadczone przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów.

Funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009 jest nieustannie doskonalony.