Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Firma
FirmaRada Nadzorcza
Do druku

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN - Jan Sas

Z-ca Przewodniczącego RNKarol Trzoński

Członek RN -  Andrzej Kinasiewicz

Członek RN - Tadeusz Sławik