Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 
eDysk | 
Poczta
 | 
Grupa

Firma
FirmaRada Nadzorcza
Do druku

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca RN - Bogusława Brzozowska

Z-ca Przewodniczącego RN - Andrzej Bajer

Członek RN - Joanna Sawicka

Członek RN - Rafał Dąbrowski

Członek RN - Tadeusz Sławik